Spring naar bijdragen

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 27-08-11 in all areas

 1. 1 point
  Momenteel is versie 2.0 de nieuwste versie, uitgekomen op 14-11-2016. Om de sitebar gadget up-to-date te maken verwijdert u eerst de oude versie van de sidebar gadget. Dit doet u door rechts te klikken op de sidebar en te kiezen voor "Gadget toevoegen" voor Vista. Windows 7/8 (versie 8 na het installeren van de sidebar via) gebruikers klikken met rechts op het bureaublad en kiezen "Gadgets". Wilt u zien welke versie u momenteel heeft, selecteer dan de Sidebar gadget en klik daarna onderaan het venster op "Details weergeven", daar vindt u achter "Christelijke Radio Stations" het versienummer. In hetzelfde venster klikt u rechts op de oude versie van de sidebar gadget en kiest u voor "verwijderen". Hierna bevestigd u de verwijdering nogmaals met "verwijderen". Nu de oude gadget verwijdert is download u hier de nieuwste versie van de Christelijke Radio Stations gadget van FTD4Christ. Na het aanklikken volgt u de stappen om de gadget te installeren. Na installatie hebt u de nieuwste gadget in uw Windows Sidebar staan. We wensen u dan ook als FTD4Christ Team veel luisterplezier met de nieuwste versie van de Sidebar Gadget. Download link laatste update: http://www.ftd4christ.nl/sidebargadgetupdate
 2. 1 point
  Beste Mensen Wie heeft de stream van de reformatorische omroep zodat ik die bijvoorbeeld in winamp of een andere programma kan zetten. die hierboven werkt niet meer Bijvoorbaat Dank Jouke heb het gevonden url is http://media01.streampartner.nl:8003/live
 3. 1 point
  Bijbelavonden 2016-2017 Hartelijk welkom tijdens de Bijbelavonden in het land. Diverse thema's komen aan bod: Bijzondere plaatsen in de Bijbel (Woerden) De geestelijke wapenrusting (Joure) De 'Ik ben-uitspraken' in het Johannesevangelie (Zeist) De Petrusbrieven (Aalsmeer, Assen en Zeist) Het boek Handelingen (Venray) Het boek Job (Aalsmeer) Het getuigenis van Christus in de Psalmen (Naaldwijk) Studies uit het Lukasevangelie (Nieuw Buinen en Oud Beijerland) Hopelijk zit er een avond tussen bij u/jou in de buurt! (Samen) de Bijbel onderzoeken, leert je meer over je geloof, over God, over Zijn plan, etc., etc. Daarom: zorg dat je erbij bent! Ook welkom op de diverse Bijbelstudiedagen! Bijbelvakantie Rehe 2017 De Bijbelvakantie in Rehe in 2017 staat gepland op zaterdag 22 juli t/m vrijdag 28 juli. Eén dag korter dan we gewend zijn! In verband met de planning van andere activiteiten in het conferentiecentrum in Rehe is ‘onze’ week naar voren geschoven. Omdat nog niet alle scholen in Nederland op vrijdag 21 juli al vakantie hebben, beginnen we in 2017 op zaterdag! De zaterdag na Rehe beginnen de Aktieradiuskampen. Aktieradius Jeugdwerk Kijk op de Aktieradius-site voor de datums en informatie van de kampen in 2017. Je aanmelden kan ook al! Lees verder alle verslagen van de afgelopen kampweken én volg ons op Facebook! Bijbelstudieweekenden Vierhouten Het voorjaarsweekend staat gepland op 7-9 apri 2017 en het najaarsweekend op 17-19 november 2017. Prijzen en onderwerpen zijn op dit moment nog niet bekend, maar aanmelden kan al wel! Kijk hier voor informatie en aanmelding. AMEN Bijbelmagazine Nummer 129 van AMEN is verschenen. Hieronder een greep uit de artikelen die in het nieuwste nummer staan. Een Python-geest - Een wat? Ja, een python-geest. Misschien nooit van gehoord, maar komt echt in de Bijbel voor. Paulus kreeg ermee te maken tijdens zijn bezoek aan Filippi. Het leidde er zelfs toe dat hij, samen met zijn helper Silas, in de gevangenis terechtkwam! De doop van de Heere Jezus - De vier evangeliën beschrijven elk de doop van de Heere Jezus. In het ene evangelie gebeurt dat wat uitgebreider dan in het andere. Een bijzondere gebeurtenis, voor Johannes de Doper én voor de Heere Zelf. Profeten: Het koninkrijk komt! - In het Oude Testament lezen we over het koninkrijk waarover de profeten hebben geprofeteerd. Christus zal de heerschappij op Zich nemen om de duisternis en de totale mislukking van de heidense heerschappij en onderdrukking weg te doen. Wat zijn de voornaamste kenmerken van dit koninkrijk, zoals door de profeten verkondigd? Een wonderlijke geboorte - Mooi is dat: oude geschiedenissen die echt hebben plaatsgevonden en waarin God een boodschap heeft neergelegd van de (komende) Messias. Zoals bijvoorbeeld een wonderlijke geboorte die we beschreven vinden in Genesis 38. Als we daarover lezen, komen wij als vanzelf terecht bij Hem van Wie de hele Bijbel getuigt! De (beide) hemelen verkondigen Gods glorie -Psalm 19 is een psalm met een enorme diepgang. David hield weliswaar de pen vast en hij vertrouwde de letters aan het papyrus toe, maar Gods Geest inspireerde hem wat en hoe hij schrijven moest: De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen! In AMEN Actueel: Clinton of Trump, wat maakt het uit? 'Neerhalen MH17 misbruikt' Syrië: 'Onze media liegen' Schendingen godsdienstvrijheid christenen Het Evangelie voor moslims Burgeroorlog in Israël? Opnieuw bewijs Israëls Bijbelse historie Kijk hier om meer te lezen Volg AMEN ook op en/of . Mooie aanbiedingen voor de kerstdagen Kijk op Everread.nl voor een enorme verzameling Bijbelstudiemateriaal en mooie aanbiedingen. Volg Everread op Facebook ('like' onze pagina) om nog beter op de hoogte te blijven van onze uitgaven en aanbiedingen. In deze nieuwsbrief onder meer: Morgenroodreeks Intekenactie Getallen in de Bijbel Bijbelavonden Rehe 2017 Aktieradius Bijbelstudieweekend AMEN Everread boeken Doneer online Het werk van Het Morgenrood, AMEN en Everread Uitgevers op regelmatige basis steunen? Dat kan via het Steunformulier. Ook te gebruiken voor eenmalige giften! Naar het steunformulier Help ons! Help ons om het werk van Het Morgenrood, AMEN en Everread Uitgevers bekend te maken en stuur dit mailtje door naar familie, bekenden en vrienden! TijdseinMail is een uitgave van:
 4. 1 point
  Laatste update: 14-11-2016 Versie nummer: 2.0 ***Download Nu*** Altijd al eens je favoriete Christelijke radio zenders bij de hand willen hebben? Het is nu mogelijk! Sinds de komst van Vista heeft Windows zelf ook een echte Sidebar welke in Windows 7 nog verder is ontwikkeld. Door veel mensen is deze Sidebar met open armen ontvangen vooral nu het aanbod van de zogenaamde gadgets stijgt. FTD4Christ is van mening dat ook Christenen hun eigen gadget moeten hebben om hun eigen favoriete radio station te beluisteren. Vandaar is deze gadget ontwikkeld die je heel gemakkelijk aan je Windows Vista/7 Sidebar kan toevoegen! Screenshot: We zijn benieuwd naar jou reactie wat vind je ervan? We horen het graag in de vorm van een berichtje. Laatste update: 14-11-2016 Versie nummer: 2.0 ***Download Nu***
 5. 1 point
  RT @SintNOF: Afgelopen zaterdag hebben we nog een bezoek gebracht aan onze vrienden van @CafedeFoarwei https://t.co/otj4C18Iwf
 6. 1 point
  DIT JAAR (2011) blijkt erg interessant te zijn... Openbaring 12:1 vindt plaats in 2011 – hierbij ook de link: http://www.youtube.com/watch?v=FBSsBg1AGpk Laten we eerst alle misverstanden uit de weg nemen: 1 Hij zal komen als een dief in de nacht, zelfs voor vele christenen: MAAR - 1 Thess. 5:4 "Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou…” 2 Zelfs de engelen of de Zoon zelf weten niet wanneer: MAAR - In de Joodse huwelijkstraditie, is het gewoon te antwoorden op de vraag, wanneer de bruiloft zal plaatsvinden, met “Ik weet het niet, zelfs de engelen niet, maar alleen de Vader weet het”. Eenvoudig, omdat de vader van de bruid de datum van de bruiloft vastlegt, wanneer hij tevreden is over alle dingen die daarvoor gereed zijn. Wanneer de grote bruiloft nadert, wordt alles bekendgemaakt… als de vader het alles duidelijk maakt, komt de bruidegom met een roep en een bazuin (trompet) (Yom Teruah ofwel Rosh Hashana) en neemt de bruid mee voor 7 dagen…. 3 Niemand weet de dag of het uur dat Hij zal komen: "niemand weet die dag of het uur, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen”. Matth 24:36 MAAR – Rosh Hashana – IS het Joodse Feest, ook wel genoemd, "niemand weet de dag of het uur, zelfs de engelen niet…” En wordt ook genoemd, “de dag van de luide roep, de dag van ontzag, de dag van trompetten, DE VERBORGEN DAG”. Ook wordt het genoemd, “de tijd van Jakobs benauwdheid, de dag van het ontwakende bazuingeschal, de dag des oordeels, het openen van de Boeken, het openen van de poorten, bruiloft van de Messias, kroning van de Messias... Rosh Hashana wordt de Verborgen Dag genoemd, omdat Hij deze dag met name voor satan en zijn gevallen engelen verborgen heeft. Rosh Hashana WAS een MYSTERIE…., MAAR GEOPENBAARD IN DE BRIEF AAN DE KORINTHIERS, VEEL LATER….. wanneer Paulus zegt: “Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenlik, bij de laatste bazuin (sjofar van ROSH HASHANA), want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewerkt worden en wij zullen veranderd worden”. (1 Kor. 15:51-52) Shavuot (Joods Pinksterfeest) is bekend als de eerste bazuin, Yom Kippoer (Grote Verzoendag) is bekend als de LUIDE BAZUIN en Rosh Hashanah (Yom Teruah of Trompettenfeest) is bekend als de “Laatste Bazuin” (want het omvat 100 bazuingeschallen van de sjofar). Daarna volgen de Dagen van Ontzag (van Bekering). Merk op, de feesten zijn Zijn Mo'edim (Vastgestelde tijden, afspraken met Hem): 1 De geboorte van Johannes viel samen met Pesach (Joods Paasfeest) in 4BC. 2 6 Maanden later de geboorte van Christus – vond plaats op Sukkot (Loofhuttenfeest) op 11 september, 3BC. 3 Op 11 september, 3BC, passeerde de Maan onder Virgo (Maagd) aan haar voeten, met de Zon bekleed en een krans van 12 sterren op haar hoofd. Openbaring 12 laat ons deze samenstand van de zon, maan en sterren spoedig (2011) nogmaals zien, welke na 3BC nooit meer is voorgekomen….. verbazingwekkend. 4 Hetgeen ons de datum van conceptie (van Jezus) geeft, 9 maanden eerder, nl. tijdens Chanoeka (het Feest van de Lichtjes). 5 De besnijdenis, 8 dagen later, valt op de 8ste Assembly Dag. 6 Christus’ dood op Pesach 7 Christus’ hemelvaart op Mem B'Omer 8 Heilige Geest komt op Shavuot WAT IS HET VOLGENDE? Is hier een patroon, waarvan we ons bewust moeten zijn? 9 Rosh Hashana – Trompettenfeest…. de Opname? Kijk ook eens naar de 7 jaren van Grote Verdrukking, die volgen na de opname van de gemeente. Rosh Hashana 2011 tot Yom Kippoer (Grote Verzoendag) 2018… hier zijn nog meer feiten: 1 Exact 2550 Dagen (7 jaren) zoals Openbaring nauwkeurig aangeeft. 2 Het is een Heilige dag, net als Hij eerder genoemde profetieën reeds vervulde op de andere Joodse Feesten. 3 Dit jaar heeft iets ZEER interessants, dat plaatsvindt op het Rosh Hashana feest 2011. De Mo'edim (vaste tijden) in de sterren laten Virgo zien op 29 september 2011, zoals getoond in Openbaring 12:1 (toeval?). 4 Palestina wil Jeruzalem verdelen in september 2011. "… en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden…” Joel 3:2 5 De Opname is het beeld van de Bruidegom die komt voor Zijn Bruid. De traditionele Joodse Bruiloft begint met de verloofde man, komend met een luide roep, een bazuingeschal, en neemt vervolgens de bruid mee voor 7 dagen van vreugde. 6 Wist je dat planeet/komeet Elenin precies tussen de Aarde en de Zon zal passeren op 28 tot 30 september 2011? Toeval? 7 Iets om ons bewust van te zijn is, dat Rosh Hashanah start op woensdagavond 28 september 2011. En de "Laatste BAZUIN" (100 bazuingeschallen op de laatste dag) op de laatste dag… 8 Tishrei 1, 2011 (28ste september van Rosh Hashana 2011) is tevens het Joodse Nieuwjaar. Het is HEEL goed mogelijk, dat de 7 jaren Verdrukking zullen aanvangen op Yom Kippoer 2011, nadat de 10 dagen van ontzag en bekering (29 september tot 8 oktober) voorbij zijn…. een PERFECTE vervulling van 2550 dagen: - Yom Kippoer 2011 (8 oktober) en 1260 dagen brengt ons bij Rosh Hashana – Joods Nieuwjaar - 2015 (Zonsverduistering op 20 maart 2015) - Rosh Hashana 2015 (20 maart) en 1290 dagen brengt ons bij Hoshanah Rabbah 2018 (30 september). Hoshana Rabbah staat bekend als de laatste dag van de Dag des Oordeels (de Grote Verdrukking)!!! Van 2014/2015 naar 2018 Wat gebeurt er in 2014 en 2015, op de helft van de Grote Verdrukking? De komst van 4 bloedrode manen vanaf 2014 tot in 2015. Dit is de enige groep van vier in de nabije toekomst, die plaatsvinden gedurende Joodse Feesten. De betekenis van een bloedrode maan is de aankondiging van onheil. We vinden de 4 bloedrode manen en maansverduisteringen op een rij op: - 15 April 2014 op Pesach - 8 Oktober 2014 op het Loofhuttenfeest - 4 April 2015 op Pesach - 28 September 2015 op het Loofhuttenfeest De laatste paar keer dat dit voorkwam, was gedurende een GROTE verandering in Israël. Na 2015 komt het een lange tijd niet meer voor… Hetgeen ons brengt bij het jaar 2018 (5778 op de Joodse Kalender). Het Hebreeuwse jaar 5778 (op onze kalender is dit 2017/2018) is: 1. 120 Jaar na het eerste Zionistische Congres; 2. 100 Jaar sinds de Balfour Verklaring, die Israël het recht gaf een Natie te worden; 3. 70 Jaar sinds Israël tot een Staat werd verklaard; 4. 50 Jaar sinds de verovering van de Tempelberg in Jeruzalem; 5. 40 Jaar sinds het Camp David Vredesakkoord en Israël's conflict met Libanon; 6. Jubeljaar der Jubeljaren; 7. 120 = Lengte van jaren – leeftijd van een mens (Gen. 6:3); 8. 100 = Gevangenschap; 9. 70 = Profetie Compleet en max. tijdsperiode van lijden; 10. 50 = Jubeljaar – Ontheffing van Schulden, en Vrede; 11. 40 = Beproeving; 12. Misschien is het slechts toeval, MAAR de fotosfeer van de Zon heeft bijv. een temperatuur van 5778K (hetgeen overeenkomt met het Hebreeuwse jaar 5778/2018). Behoor je tot de Bruid, die niet uitkijkt naar Zijn komst? Blijf alsjeblieft ook kijken, zelfs als er niets gebeurt op of rond 28 en 29 september 2011. Blijf uitkijken, want HIJ zal op een dag komen, en Hij ZAL degenen die Hem verwachten de tijden en het seizoen laten weten. Bron: http://www.getreadyforjesus.com/ Vertaald: Marion Verkleij Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/
 7. 1 point
  Waarschijnlijk nog onbekend maar een tip voor wie van gevarieerder gospelmuziek houd: http://www.joyfulradio.nl/ Misschien in een update van de sitebar? Mvg. fol
 8. 1 point
  Hey daar! Inmiddels mag ik genieten van een uitgebreide kennissen-groep christelijke producers binnen het dansbare muziekgenre. En vers van de pers; vannacht gelanceerd; de nieuwe track & video "Let it be known" voor de Life@Opwekking 17 cd van dit jaar! Geproduceerd door DJ Flubbel en Matthew J. Bentley. https://www.facebook.com/djflubbel & https://www.facebook.com/matthewjbentley Voor geval je de nieuwste cd van DJ Flubbel gemist hebt, afgelopen jaar hebben ze een nieuwe uitgebracht, hier nog een track daarvan: Ik heb -met toestemming van DJ Flubbel & Matthew J. Bentley een complete mix gemaakt van hun nummers: http://www.mixcloud.com/syscheck/for-the-people-23-christian-house-mixed-by-dj-syscheck/ Mocht je graag op de hoogte blijven van meer dansbare christelijke muziek, neem dan eens een kijkje in deze Facebookgroepen: Christian Soundclouders: https://www.facebook.com/groups/258572884220207/ Christian Electronic Music: https://www.facebook.com/groups/christianelectronicmusic/ en The Best Christian Electronic Dancemusic: https://www.facebook.com/groups/musicaelectonicacristiana777/ ENJOY!
 9. 1 point
  niet veel reacties, sorry System ook ik had niet gereageerd. Had je niet in zo'n mix ook muziek van Aviad Cohen gebruikt? of was dat een ander flimpje. Annyway door jou ben ik Aviad Cohen fan Ik ga ook even luisteren naar de linkjes die je net hebt gedeeld. ben benieuwd!
 10. 1 point
  Leuk, kende ik nog niet. Zet 'm ook in m'n internetradio op het nachtkastje :-)
 11. 1 point
  Nadarkhani is vrij! Geheel onverwachts is de Iraanse voorganger Yousef Nadarkhani het afgelopen weekend op borgtocht vrijgelaten, na eerder ter dood veroordeeld te zijn en drie jaar lang in gevangenschap te hebben gezeten. Zie o.a. http://c0391070.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/ccp/youcef-freed-.jpg?v=5 http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3313936/2012/09/10/Iran-laat-ter-dood-veroordeelde-predikant-vrij.dhtml http://www.refdag.nl/kerkplein/christenvervolging/iran/iraanse_voorganger_nadarkhani_op_borgtocht_vrij_1_673135
 12. 1 point
  je bent niet de enige die lid is ik ben ook lid betaal dus ook 3 euro aan Famely 7 maar voor de andere mensen die Famely 7 toch willen zien of ff willen kijken wat Famely 7 is mms://cdn2.streampartner.nl/family7_live
 13. 1 point
  Eigenlijk verbaast het mij niet, ik denk dat we het er allemaal wel over eens zijn dat we in de eindtijd leven. Hieronder een aantal bijbelteksten die tot nadenken zetten, met name de vetgedrukte stukken. Lees deze bijbelteksten maar eens door: 2 thess 2:11 1 tim 4 vers 1 en 2 2 tim 3 vers 1 tot 3 2 tim 4 vers 3 en 4 2 petrus 3 vers 11 en 12 2 tim 4 vers 5 1 joh 3 vers 2 2 Thessalonicenzen 2 [Het boek] 1Wat de terugkeer van onze Here Jezus Christus en onze hereniging met Hem betreft, 2broeders, vragen wij u dringend het hoofd koel te houden. Laat u niet in de war brengen door geruchten dat de grote dag van de Here er al zou zijn. Als u mensen hoort die hierover een visioen of een boodschap van God of zelfs een brief van ons zouden hebben gekregen, geloof hen niet. 3Laat u door niemand iets wijs maken. Want die dag komt pas als twee dingen zijn gebeurd: Eerst zal de grote ontrouw aan God komen en daarna zal de 'mens van zeer grote zonde' opstaan, die voortkomt uit de goddeloosheid. 4Hij zal God uitdagen en alles omverwerpen wat de mensen vereren. Hij zal zelfs in de tempel van God gaan zitten en beweren dat hij God is. 5Herinnert u zich niet dat ik u dit verteld heb toen ik bij u was? U weet wel wat hem in de weg staat. 6Maar te zijner tijd zal hij tevoorschijn komen. 7Want de geheime wetteloosheid is al in werking getreden, maar heeft zich nog niet kenbaar gemaakt. Dat kan pas als hij, die dit nog verhindert, weg is. 8Dan zal de 'mens van zeer grote zonde' in de openbaarheid treden. Maar de Here Jezus zal hem door Zijn adem vernietigen en hem, als Hij terugkomt, alleen al door Zijn stralende verschijning machteloos maken. 9De 'mens van zeer grote zonde' zal komen en optreden als satan zelf, vol duivelse list en kracht. Hij zal iedereen een rad voor de ogen draaien, door allerlei opzienbarende, bedrieglijke wonderen te doen. 10In elk geval de mensen die op weg zijn naar de ondergang, omdat zij niets willen weten van de waarheid waardoor zij gered hadden kunnen worden. 11Omdat zij niet van de waarheid houden, laat God hen met hun hele hart in leugens geloven. 12Zij zullen allemaal veroordeeld worden, omdat zij niet de waarheid geloven, maar met genoegen onrecht accepteren. 13Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders. De Here houdt van u. Hij heeft u uitgekozen als de eersten in Thessalonica die gered zouden worden, om u voor Zichzelf af te zonderen door de Heilige Geest en door uw geloof in de waarheid. 2 Timotheüs 3 1Je moet weten dat het in de laatste dagen voor de christenen erg moeilijk zal worden. 2Want de mensen zullen alleen van zichzelf en van hun geld houden; zij zullen verwaand en protserig zijn; zij zullen God belachelijk maken en hun ouders ongehoorzaam zijn; zij zullen ondankbaar en door-en-door slecht zijn. 3Zij zullen hatelijk en koppig zijn; roddelen, ruzie maken en een lage moraal hebben. Zij zullen bruut en wreed zijn en met goede mensen spotten. 4Zij zullen hun vrienden verraden; ze zullen roekeloos en opgeblazen zijn en liever hun driften volgen dan God aanbidden. 5Zij zullen wel godsdienstig doen, maar de kern van het goede nieuws afwijzen. Laat je niet met zulke mensen in. 6Zij zijn van het soort dat listig het huis van andere mensen binnendringt en vrouwen inpalmt, die zondigen en zich door hun begeerte laten beheersen. 2 Timotheüs 4 1Voor God en Jezus Christus (als Hij verschijnt om Zijn koninkrijk te stichten, zal Hij over de levenden en de doden oordelen) 2vraag ik je dringend het woord van God door te geven als je daar de kans voor krijgt, of het je nu gelegen komt of niet. Wijs de mensen in de gemeente terecht en bestraf hen als het nodig is; moedig hen aan en onderwijs hun geduldig in het woord van God. Is men bereid om vermaand te worden als men in zonde leeft, of zijn we met zn allen verwend (ons gehoor is verwend!) en willen we alleen maar horen dat we alles zo goed doen? Kunnen we tegen kritiek op onze levenswandel en handel???? 3Want er komt een tijd dat de mensen niet meer naar de waarheid willen luisteren, maar leraars zoeken die hun vertellen wat zij graag willen horen. 4Zij zullen niet naar de waarheid luisteren, maar hun eigen dwaze ideeën volgen. Vooral dit laaste stuk is van toepassing voor bovengenoemde link!! We moeten de waarheid blijven volgen, vasthouden aan Gods woord, evangeliseren als God ons daartoe beweegt. En elkaar opvoeden / vermanen / aansporen en aanmoedigen om te volharden. Streven naar de gaven van Geest WANT die zijn tot opbouw bedoelt voor de gemeente! Christelijk nederland word wakker en zie de tijd waarin u leeft!
 14. 1 point
  hee, Heeft iemand misschien alledrie de delen van Left behind voor mij? Ik weet niet hoe dat zit met posten, en blabla hoeveel dagen die er al op staat... Ik ben net vandaag lid geworden, en ik snap er nog niet zoveel van (A) mjaa, Vera
 15. 1 point
  muziek raakt je hart, daarom vind ik het belangrijk dat de bron goed is. Seculiere muziek is daarom onbetrouwbaar, doe mij maar alleen christelijke muziek!
×
×
 • Nieuwe aanmaken...