Spring naar bijdragen

Doorzoek de gemeenschap

Toont resultaten voor tags 'Opname'.

 • Zoeken op tags

  Voer tags gescheiden door een komma in.
 • Zoek op auteur

Soort bijdrage


Forums

 • Algemeen
  • Algemeen
  • Christelijk nieuws
  • FTD4Christ Sidebar Gadget
  • UseNet, Downloaden ? ? ?
  • Off-Topic
  • Christelijke Gebeurtenissen
  • Voorstellen
  • Overige Gebeurtenissen
 • Geloof
  • Bijbel Studies
  • Geloof Algemeen
  • Getuigenissen
  • Voorbede
 • Links
  • Filmpjes
  • Muziek
 • UseNet Aangeboden
  • Films
  • Muziek
  • Covers
  • Documentaires
  • Overige
  • Informeren
  • Vuilnisbak

Vind resultaten in...

Vind resultaten die...


Datum aangemaakt

 • Start

  Einde


Laatst bijgewerkt

 • Start

  Einde


Filter op aantal...

Geregistreerd

 • Start

  Einde


Groep


AIM


MSN


Website URL


ICQ


Yahoo


Jabber


Skype


Location


Interests


Kerk

2 resultaten gevonden

 1. DIT JAAR (2011) blijkt erg interessant te zijn... Openbaring 12:1 vindt plaats in 2011 – hierbij ook de link: http://www.youtube.com/watch?v=FBSsBg1AGpk Laten we eerst alle misverstanden uit de weg nemen: 1 Hij zal komen als een dief in de nacht, zelfs voor vele christenen: MAAR - 1 Thess. 5:4 "Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou…” 2 Zelfs de engelen of de Zoon zelf weten niet wanneer: MAAR - In de Joodse huwelijkstraditie, is het gewoon te antwoorden op de vraag, wanneer de bruiloft zal plaatsvinden, met “Ik weet het niet, zelfs de engelen niet, maar alleen de Vader weet het”. Eenvoudig, omdat de vader van de bruid de datum van de bruiloft vastlegt, wanneer hij tevreden is over alle dingen die daarvoor gereed zijn. Wanneer de grote bruiloft nadert, wordt alles bekendgemaakt… als de vader het alles duidelijk maakt, komt de bruidegom met een roep en een bazuin (trompet) (Yom Teruah ofwel Rosh Hashana) en neemt de bruid mee voor 7 dagen…. 3 Niemand weet de dag of het uur dat Hij zal komen: "niemand weet die dag of het uur, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen”. Matth 24:36 MAAR – Rosh Hashana – IS het Joodse Feest, ook wel genoemd, "niemand weet de dag of het uur, zelfs de engelen niet…” En wordt ook genoemd, “de dag van de luide roep, de dag van ontzag, de dag van trompetten, DE VERBORGEN DAG”. Ook wordt het genoemd, “de tijd van Jakobs benauwdheid, de dag van het ontwakende bazuingeschal, de dag des oordeels, het openen van de Boeken, het openen van de poorten, bruiloft van de Messias, kroning van de Messias... Rosh Hashana wordt de Verborgen Dag genoemd, omdat Hij deze dag met name voor satan en zijn gevallen engelen verborgen heeft. Rosh Hashana WAS een MYSTERIE…., MAAR GEOPENBAARD IN DE BRIEF AAN DE KORINTHIERS, VEEL LATER….. wanneer Paulus zegt: “Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenlik, bij de laatste bazuin (sjofar van ROSH HASHANA), want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewerkt worden en wij zullen veranderd worden”. (1 Kor. 15:51-52) Shavuot (Joods Pinksterfeest) is bekend als de eerste bazuin, Yom Kippoer (Grote Verzoendag) is bekend als de LUIDE BAZUIN en Rosh Hashanah (Yom Teruah of Trompettenfeest) is bekend als de “Laatste Bazuin” (want het omvat 100 bazuingeschallen van de sjofar). Daarna volgen de Dagen van Ontzag (van Bekering). Merk op, de feesten zijn Zijn Mo'edim (Vastgestelde tijden, afspraken met Hem): 1 De geboorte van Johannes viel samen met Pesach (Joods Paasfeest) in 4BC. 2 6 Maanden later de geboorte van Christus – vond plaats op Sukkot (Loofhuttenfeest) op 11 september, 3BC. 3 Op 11 september, 3BC, passeerde de Maan onder Virgo (Maagd) aan haar voeten, met de Zon bekleed en een krans van 12 sterren op haar hoofd. Openbaring 12 laat ons deze samenstand van de zon, maan en sterren spoedig (2011) nogmaals zien, welke na 3BC nooit meer is voorgekomen….. verbazingwekkend. 4 Hetgeen ons de datum van conceptie (van Jezus) geeft, 9 maanden eerder, nl. tijdens Chanoeka (het Feest van de Lichtjes). 5 De besnijdenis, 8 dagen later, valt op de 8ste Assembly Dag. 6 Christus’ dood op Pesach 7 Christus’ hemelvaart op Mem B'Omer 8 Heilige Geest komt op Shavuot WAT IS HET VOLGENDE? Is hier een patroon, waarvan we ons bewust moeten zijn? 9 Rosh Hashana – Trompettenfeest…. de Opname? Kijk ook eens naar de 7 jaren van Grote Verdrukking, die volgen na de opname van de gemeente. Rosh Hashana 2011 tot Yom Kippoer (Grote Verzoendag) 2018… hier zijn nog meer feiten: 1 Exact 2550 Dagen (7 jaren) zoals Openbaring nauwkeurig aangeeft. 2 Het is een Heilige dag, net als Hij eerder genoemde profetieën reeds vervulde op de andere Joodse Feesten. 3 Dit jaar heeft iets ZEER interessants, dat plaatsvindt op het Rosh Hashana feest 2011. De Mo'edim (vaste tijden) in de sterren laten Virgo zien op 29 september 2011, zoals getoond in Openbaring 12:1 (toeval?). 4 Palestina wil Jeruzalem verdelen in september 2011. "… en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden…” Joel 3:2 5 De Opname is het beeld van de Bruidegom die komt voor Zijn Bruid. De traditionele Joodse Bruiloft begint met de verloofde man, komend met een luide roep, een bazuingeschal, en neemt vervolgens de bruid mee voor 7 dagen van vreugde. 6 Wist je dat planeet/komeet Elenin precies tussen de Aarde en de Zon zal passeren op 28 tot 30 september 2011? Toeval? 7 Iets om ons bewust van te zijn is, dat Rosh Hashanah start op woensdagavond 28 september 2011. En de "Laatste BAZUIN" (100 bazuingeschallen op de laatste dag) op de laatste dag… 8 Tishrei 1, 2011 (28ste september van Rosh Hashana 2011) is tevens het Joodse Nieuwjaar. Het is HEEL goed mogelijk, dat de 7 jaren Verdrukking zullen aanvangen op Yom Kippoer 2011, nadat de 10 dagen van ontzag en bekering (29 september tot 8 oktober) voorbij zijn…. een PERFECTE vervulling van 2550 dagen: - Yom Kippoer 2011 (8 oktober) en 1260 dagen brengt ons bij Rosh Hashana – Joods Nieuwjaar - 2015 (Zonsverduistering op 20 maart 2015) - Rosh Hashana 2015 (20 maart) en 1290 dagen brengt ons bij Hoshanah Rabbah 2018 (30 september). Hoshana Rabbah staat bekend als de laatste dag van de Dag des Oordeels (de Grote Verdrukking)!!! Van 2014/2015 naar 2018 Wat gebeurt er in 2014 en 2015, op de helft van de Grote Verdrukking? De komst van 4 bloedrode manen vanaf 2014 tot in 2015. Dit is de enige groep van vier in de nabije toekomst, die plaatsvinden gedurende Joodse Feesten. De betekenis van een bloedrode maan is de aankondiging van onheil. We vinden de 4 bloedrode manen en maansverduisteringen op een rij op: - 15 April 2014 op Pesach - 8 Oktober 2014 op het Loofhuttenfeest - 4 April 2015 op Pesach - 28 September 2015 op het Loofhuttenfeest De laatste paar keer dat dit voorkwam, was gedurende een GROTE verandering in Israël. Na 2015 komt het een lange tijd niet meer voor… Hetgeen ons brengt bij het jaar 2018 (5778 op de Joodse Kalender). Het Hebreeuwse jaar 5778 (op onze kalender is dit 2017/2018) is: 1. 120 Jaar na het eerste Zionistische Congres; 2. 100 Jaar sinds de Balfour Verklaring, die Israël het recht gaf een Natie te worden; 3. 70 Jaar sinds Israël tot een Staat werd verklaard; 4. 50 Jaar sinds de verovering van de Tempelberg in Jeruzalem; 5. 40 Jaar sinds het Camp David Vredesakkoord en Israël's conflict met Libanon; 6. Jubeljaar der Jubeljaren; 7. 120 = Lengte van jaren – leeftijd van een mens (Gen. 6:3); 8. 100 = Gevangenschap; 9. 70 = Profetie Compleet en max. tijdsperiode van lijden; 10. 50 = Jubeljaar – Ontheffing van Schulden, en Vrede; 11. 40 = Beproeving; 12. Misschien is het slechts toeval, MAAR de fotosfeer van de Zon heeft bijv. een temperatuur van 5778K (hetgeen overeenkomt met het Hebreeuwse jaar 5778/2018). Behoor je tot de Bruid, die niet uitkijkt naar Zijn komst? Blijf alsjeblieft ook kijken, zelfs als er niets gebeurt op of rond 28 en 29 september 2011. Blijf uitkijken, want HIJ zal op een dag komen, en Hij ZAL degenen die Hem verwachten de tijden en het seizoen laten weten. Bron: http://www.getreadyforjesus.com/ Vertaald: Marion Verkleij Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/
 2. OPENBARING: 2013 STAAT VOOR OPENBARING 13! http://www.evangelicalendtimemachine.com/openbaring-2013-staat-voor-openbaring-13/ Gepubliceerd op 1 okt 2013 door Evangelical Eindtijdspace DE HEER DEELDE BOVENSTAANDE (TITEL) RECHTSTREEKS AAN BENJAMIN COUSIJNSEN, GODS WARE DIENSTKNECHT EN EINDTIJDPROFEET! VERDER VEEL OPENBARENDE PROFETIEËN VOOR LANDEN, OVERNAME, KANNIBALISME EN WERELDWIJDE CHAOS! Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 1 oktober 2013 bracht de bode engel Gods deze openbarende boodschap van God, van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, over aan profeet Benjamin Cousijnsen, profeet van de laatste dagen. Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben een bode engel Gods, en mijn naam is Farsarta. Het is mij een waar genoegen om u te ontmoeten, Gods eenvoudige ware geliefde eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Neem deze boodschap serieus! Voorwaar, gij daar, Hoor! Gijzelingen van mensen nemen nu sterk toe, en vele overheidsdiensten zullen er spoedig niet meer zijn. Rome zal worden vernietigd. Ook Amerika zal er niet meer zijn! Vele raketten zullen worden afgevuurd, zelfs met giftige gassen. En Noord- en Zuid-Korea en China komen in oorlog. Vele gevallen engelen nemen mensen totaal over. Zo werden er door Natuurmonumenten* kinderen tussen de 4 en 12 jaar opgeroepen, om toverachtige dingen te gaan doen, en worden zo op spelenderwijze opgeleid tot heks of tovenaar. Dit werd gehouden in Den Ham. Lees voor: Leviticus 19, vers 31 Hier staat geschreven: Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de HERE, uw God. De bode engel Gods sprak verder, Voorwaar, door de werken van satan op te zoeken en andere occulte praktijken, komen velen nu in de problemen, omdat men zich openstelt. De gevallen engelen vinden het prachtig dat men meedoet, en zorgen er graag voor, dat men de ziel kwijtraakt en gek wordt, en overgaat naar Christenhaat en gevoelloos wordt. Denk hierbij aan een zombie of geestelijke gestoorde. Lees voor: Johannes 18, vers 38 tot en met 40 Hier staat geschreven: Pilatus zeide tot Hem: Wat is waarheid? En na dit gezegd te hebben, kwam hij weder naar buiten tot de Joden en zeide tot hen: Ik vind geen schuld in Hem. Maar bij u bestaat het gebruik, dat ik u op Pascha iemand loslaat: wilt gij dan, dat ik u de Koning der Joden loslaat? Zij schreeuwden dan wederom en zeiden: Hem niet, maar Barabbas! En Barabbas was een rover. De bode engel Gods sprak verder, Voorwaar, complete chaos neemt nu wereldwijd toe! En velen horen reeds stemmen van demonen. En vanwege de afbrokkelende economie worden mensen ook chaotisch, verward en overgenomen door demonen. Deze demonen in de mens zorgen er voor, dat de mens overgaat op kannibalisme, en hierdoor worden mensen opgegeten en vermoord. In de complete chaos van dit alles, en de vele rampen, zal de Opname op tijd plaatsvinden, dat de Christenen weggerukt worden. Voorwaar, uw mobiele telefoons waren geblokkeerd, omdat Obama niet wou, dat men luisterde naar de boodschap: ‘De Media verdraait en beïnvloedt zo uw gedachten’, en had het uploaden geblokkeerd. Rafaël, de bode engel Gods, vroeg echter aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, of hij mocht ingrijpen. En tegen de avond van de dag had Rafaël elke virus en blokkade weggenomen op de twee mobieltjes. Voorwaar, wie vuil is, worde vuiler. En wie Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, verwerpt, keer op keer, zal het berouwen. Ik, Farsarta, zeg u en openbaar u een klein stukje, en noem u, dat op Rosh Hashanah de Komst zal zijn van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Ik mag u nog niet openbaren, welk jaar. Voorwaar, gij moet u klaarmaken en beschermen en bedekken onder Zijn kostbaar Bloed. Verslap niet! Lees voor: Daniël 11, vers 40 Hier staat geschreven: Maar in de eindtijd zal met hem de koning van het Zuiden in botsing komen, en de koning van het Noorden zal op deze aanstormen met wagens en ruiters en vele schepen; en hij zal de landen binnenvallen, en als een overstroming steeds verder om zich heen grijpen. De bode engel Gods sprak verder, Voorwaar, deze schepen staan voor ruimteschepen! Voorwaar, kies heden voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en vraag Hem om vergeving van uw zonden en ga een relatie met Hem aan. Hij is uw enige Redder en ware Bescherming. Lees voor: Johannes 3, vers 16, 17 en 18 Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Johannes 8, vers 12, 13 en 14 Hier staat geschreven: Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. De Farizeeën dan zeiden tot Hem: Gij getuigt van Uzelf, uw getuigenis is niet waar. Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ook al getuig Ik van Mijzelf, toch is mijn getuigenis waar, want Ik weet, vanwaar Ik gekomen ben en waar Ik heenga; maar gij weet niet, vanwaar Ik kom of waar Ik heenga. De bode engel Gods sprak verder, Voorwaar, Obama krijgt vrij spel met zijn dienaars. Denkt gij echt dat de antichrist niet weet wat hij doet? Ziet gij de tekenen niet, en dat de afronding nu dichterbij komt? Luister aandachtig naar de boodschappen en deel het! Red zielen! Kies heden wie gij dienen wilt. Wie niet wil horen, gaat verloren. De klok heeft geslagen! Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. * https://www.natuurmonumenten.nl/activiteiten/wilde-buitendagen-eerde/2013-10-06t1100 Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen Use Google Translate and Bookmark it. PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME ALERT! Obama zal er spoedig voor zorgen dat deze boodschappen verwijderd worden van het internet; print en brand DVD’s nu het nog kan – Benjamin. MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch: Evangelicalendtimemachine.com
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren, bij gebruik van onze website gaat u akkoord met onze gebruiksvoorwaarden.