Spring naar bijdragen

Paul Washer - Shocking Message


joysong
 Share

Recommended Posts

Voor diegenen die het woord "youtube" niet in hun vocabulaire willen zien (of 't graag aan oudere mensen wil laten zien zonder de "tips" links en rechts van youtube):

http://www.tangle.com/view_video?viewkey=1...c84c942a08316e0

Laat niemand zeggen dat er geen kans is geweest om Gods boodschap ZO duidelijk te horen.

Voor diegenen die hyves, myspace, of youtube accounts hebben èn christen zijn adviseer ik om deze video te embedden.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

  • 1 month later...
Voor diegenen die het woord "youtube" niet in hun vocabulaire willen zien (of 't graag aan oudere mensen wil laten zien zonder de "tips" links en rechts van youtube):

http://www.tangle.com/view_video?viewkey=1...c84c942a08316e0

Laat niemand zeggen dat er geen kans is geweest om Gods boodschap ZO duidelijk te horen.

Voor diegenen die hyves, myspace, of youtube accounts hebben èn christen zijn adviseer ik om deze video te embedden.

Heb het filmpje bekeken ;)

Kern van zijn boodschap is wat philipensen zegt toch ?

12Therefore, my dear friends, as you have always obeyed—not only in my presence, but now much more in my absence—continue to work out your salvation with fear and trembling,

:)

bewerkt door jaymzzer
Link naar opmerking
Deel via andere websites

  • 3 weeks later...

hier komt de vertaling:

Een shockerende boodschap tot jongeren

~ ~ ~

Evangelist Paul Washer

Een shockerende boodschap tot jongeren!

-zo shockerend en Bijbels dat de prediker nooit meer is teruggevraagd-

Mattheüs 7: 13- 27

Evangelist: Paul Washer – Heartcry Missionary

Het is voor mij een groot voorrecht dat ik hier vanmiddag bij jullie mag zijn. Voordat we verder zullen spreken, wil ik graag in gebed gaan tot God. Ik wil jullie vragen om te bidden. Er is zo ontzettend veel gaande vanmiddag, zoveel dat jullie niet begrijpen, maar ik zal je vertellen wie ik ben. Ik ben een stervende man die spreekt tot stervende mannen, vrouwen en jongeren. Ik zal preken alsof ik nooit meer preken zal en ik zal jullie dingen vertellen die jullie verkeerd zullen begrijpen. Ik zal jullie dingen vertellen wat jullie boos zal maken op mij en ik zal jullie dingen vertellen die jullie zullen ontkennen. Ik zal jullie dingen vertellen waarvan jullie zullen zeggen dat ik het recht niet heb om zulke dingen te zeggen. Maar voordat je tot een conclusie komt over datgene wat er vanmiddag gezegd wordt, moet je jezelf één vraag stellen.

Kijk, preken is een gevaarlijke zaak. Het is gevaarlijk voor mij, want de Bijbel zegt dat valse predikers een grotere verdoemenis zullen ondergaan. En als datgene wat ik jullie vertel niet waar is, dan zit ik met een vreselijk groot probleem. En heb ik alle reden om beangstigd en bevend te zijn, want dan ben ik verdoemelijk voor God. Maar als datgene wat ik jullie vertel waar is, dan zijn jullie degene die alle reden hebben voor angst en grote zorgen. Want als ik de Bijbel juist interpreteer zoals ik die jullie vanmiddag zal geven, dan is het God die spreekt door een mens. Jullie probleem zal dan niet met mij zijn, maar met God en Zijn Woord. Dus, de enige vraag waar een antwoord op moet komen vanmiddag is - is deze man een valse profeet of vertelt hij ons de waarheid? En als deze man de waarheid vertelt dan blijft er niets anders over dan onze levens gelijk te trekken aan de waarheid die gesproken is.

Laten we samen in gebed tot God gaan.

Vader….Vader, ik ben zo klein en nietig. Vader op zoveel manieren. U weet het Heere, U weet het! Oh lieve God, zal het dan alleen onheilig vuur zijn dat op Uw altaar komt? Of laat U vuur uit de hemel komen en al het geluid, rumoer en activiteiten stoppen! Laat vuur uit de hemel komen en laat deze doden levend worden. Vader, U kent me. In Uw soevereiniteit bid ik U en smeek ik U voor de troon van God dat U ons genadig zult zijn. Dat U harten en gedachten wilt openen. Heere, wij kunnen niet wachten tot zij hun harten open zullen doen, want ze zullen het niet doen. Opent U hun harten en laat hen de Bijbelse waarheid zien. Beadem hen! Werk in hen bekering en geloof. Breng hen in Uw Koninkrijk, Heere, om Uw eigen eer en glorie! Doe het Heere, om Uw eigen grote Naam. Zoals de broeder zei, laat het zijn, Heere, dat niemand er zelf de eer van zal krijgen. Dat niemand zijn hand op de ark van God zal leggen, en als hij het toch doen zal, dat U hem direct dood zal slaan, Heere. O God, beweeg onder ons, alstublieft, want we hebben geen andere hoop. We hebben geen andere hoop. Deze jongeren hebben geen andere hoop dan dat U in hun leven gaat werken. Amen.

Ik zal vanmiddag preken uit Mattheüs hoofdstuk 7. Als jullie een Bijbel bij jullie hebben, volg het dan mee. In Mattheüs hoofdstuk 7, vers 13, zegt Jezus:

13 Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan; 14 Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden. 15 Maar wacht van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. 16 Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen? 17 Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. 18 Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen. 19 Een ieder boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. 20 Zo zult gij dan dezelve aan hun vruchten kennen. 21 Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is. 22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? 23 En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt! 24 Een iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft; 25 En er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. 26 En een iegelijk, die deze Mijn woorden hoort en dezelve niet doet, die zal bij een dwazen man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft; 27 En de slagregen is nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangeslagen, en het is gevallen, en zijn val was groot. (Mattheüs 7:13-27 SVV)

Ik sta hier vandaag…..ik heb geen onrust in mijn hart over jullie zelfgenoegzaamheid. Ik heb geen onrust in mijn hart over of jullie nu wel of niet goede gedachten hebben over jezelf; of het leven nu wel of niet gaat zoals je dat graag wilt. Of je banksaldo gezond is. Er is slechts één ding dat mij vannacht een slapeloze nacht gaf. Er is slechts één ding wat mij de hele morgen onrust gaf en dat is het volgende. Dat binnen honderd jaar, een grote meerderheid van de mensen die nu in dit gebouw zijn mogelijk in de hel te vinden zijn. Zelfs zij, die Jezus Christus als Heere beleden hebben, zullen een eeuwigheid verkeren in de hel.

Je zegt: “Maar prediker, hoe kunt u dit soort dingen zeggen?” Ik kan zulke dingen zeggen omdat ik mijn christelijke werk niet in Amerika doe. Het grootste deel van mijn tijd gebruik ik om te preken in Zuid- Amerika, in Afrika en in Oost- Europa. En ik wil dat jullie weten, dat wanneer je kijkt naar het Amerikaanse christendom, dat het meer gebaseerd is op een goddeloze cultuur dan op het Woord van God. Zoveel mensen worden verleid, zoveel jongeren worden verleid, zoveel ouderen worden verleid om erin te geloven dat wanneer je eenmaal in je leven een gebed gebeden hebt dat vervolgens betekent dat je naar de hemel gaat. En wanneer zij kijken naar anderen die ook Jezus Christus als Heere belijden, ziet men dat zij net zo werelds leven als zij. Ze vergelijken zichzelf met wereldse christenen en niets is er wat hen onrust in hun hart geeft.

Zij denken: “Nou, ik ben hetzelfde als mijn jeugdgroep. Ik kijk dingen die ik niet zou moeten kijken op televisie. Ik lach om zaken die God haat. Ik draag kleren die verleidelijk zijn. Ik praat net als de wereld. Ik gedraag me net als de wereld. Ik houd van de muziek van de wereld. Ik houd zo ontzettend veel van alle dingen in de wereld, maar God zij gedankt, ik ben een christen! Waarom ben ik een christen? Ik zie er niet veel anders uit dan alle andere leden uit mijn kerk. Waarom ben ik een christen? Omdat ik eens in mijn leven een gebed gebeden heb en heb gevraagd of Jezus in mijn hart wilde komen.”

Ik wil dat jullie weten dat de grote dwaling en afval in de Amerikaanse evangelische en protestante kerken is dat, als je aan Jezus vraagt of Hij in je hart wil komen, Hij ook zeker komt! Je zult dat nergens in de Bijbel vinden. Je zult het ook nergens in de geschiedenis van onze kerk vinden tot vijftig jaar geleden. Wat jullie moeten weten is dat redding alleen door het geloof is en door het geloof alleen in Jezus Christus. En geloof in Jezus Christus wordt altijd voorafgegaan en gevolgd door bekering….een afkeer van de zonde, een haat tegen de dingen die God haat en een liefde voor de dingen die God liefheeft. Een groeien in heiligheid en een verlangen om niet langer als Britney Spears te zijn, niet als de wereld te zijn of te lijken op een grote meerderheid van Amerikaanse christenen, maar om op Jezus te lijken!

(het publiek onderbreekt hem en begint luidt te klappen!)

Ik weet niet waarom jullie nu klappen. Ik praat over jullie. Ik ben hier niet gekomen om ‘amens’ te horen. Ik ben hier niet gekomen om toegejuicht te worden. Ik praat tegen jullie.

Zo vaak komen er mensen naar me toe en zeggen dan: “Oh, ik zou zo graag met je mee gaan naar Roemenië. Ik zou je graag willen volgen in Oekraïne. Ik zou graag preken waar jij hebt gepreekt en kerken hebt geplant in Peru, midden in de jungle.”

Ik zeg ze dan: “Nee, dat wil je niet”

Maar zij zeggen dan: “Jawel, dat wil ik wel!”

Ik zeg: “Nee, dat wil je niet”

“Waarom?”

- Omdat jij daar direct uit de kerk gebannen zou worden -

Wat we moeten zien….ik ben niet hard om hard te zijn. Realiseer jij je hoeveel liefde het vraagt om voor 5000 mensen te vertellen dat het Amerikaanse christendom bijna helemaal verkeerd is? Weet je wat het mij kost om nooit meer terug gevraagd te worden voor zoiets als dit? Om niet populair te zijn? Weet je waarom je dit doet? Je doet dit niet omdat het zo goed betaalt. Je doet dit niet omdat mensen van je houden. Je doet dit omdat je van mensen houdt, en nog veel meer, omdat je God de eer wilt geven.

Ik wil jullie iets vertellen. We gaan naar de Bijbel en ik wil jullie vragen om er naar te kijken zoals het écht is. Vergelijk jezelf niet met anderen die zich christenen noemen, maar vergelijk jezelf met de Bijbel. Wanneer iemand, een jongere, naar een predikant gaat of een jeugdpastor en zegt: “Ik weet niet zeker of ik wel behouden ben”.

Zo een pastor zal er dan al gauw een cliché uitgooien:

“Was er ooit een moment in je leven dat je gebeden hebt en Jezus hebt gevraagd of Hij in je hart komt?”

–Maar, natuurlijk!-

“Was je oprecht?

– Nou, dat weet ik niet, maar ik denk het wel-

“Je moet satan vertellen dat hij moet stoppen om je lastig te vallen. Heb je in de achterkant van je boek…in de achterkant van je Bijbel, zoals de evangelist je vertelde toen je gered werd, geschreven wat de datum was? Zodat wanneer je twijfelde je satan op de achterkant van je Bijbel kon wijzen?

Wat een bijgeloof heeft onze kerkelijke denominaties overspoeld? Weet je wat de Bijbel zegt tegen christenen om te doen? Onderzoek jezelf! Test jezelf in het licht van de Bijbel om te zien of je in het geloof bent. Onderzoek jezelf of je wel een christen bent!

Realiseren jullie wel dat als ik jullie zou opdragen om nu op iedere deur van deze stad te kloppen, wat daar uit zal blijken? Dat minimaal 99% van de mensen in deze stad gelooft dat zij gelovigen zijn. Als je terug gaat naar je eigen stad en daar op iedere deur klopt….wat ik deed nadat ik gered was, ik klopte op iedere deur. En weet je wat ik ontdekte? Iedereen in mijn stad was een christen! 85% procent van hen gaat níet naar de kerk en zij die wél naar de kerk gaan maken zich niet druk over heiligheid. Zij maken zich niet druk om God te dienen. Zij maken zich niet druk om zich te onderscheiden van de wereld. Ze maken zich niet druk om het Evangelie onder alle naties te doen verkondigen. Maar, God zij dank!, zij zijn gered.

Waarom zijn ze gered? Omdat een evangelist, die mínder tijd had moeten spenderen aan preken en méér aan Bijbelstudie, hen vertelde dat ze gered waren en hij deed het zodat hij straks kon opscheppen hoeveel mensen tijdens de vorige herleving naar voren kwamen.

Ik houd van jullie en er zijn hier mensen die ook van jullie houden. Ik wil naar de Bijbel gaan, nu ik jullie geschokt heb en wakker heb gemaakt. Ik wil dat jullie goed naar me luisteren. Luister naar het Woord van God en begin jezelf wat vragen te stellen. Als eerste, Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan; Er is een nauwe poort.

Weet je, historisch bezien – een van de redenen waarom ik een Southern Baptist ben is dat de Southern Baptists – waar andere denominaties dit vergaten – altijd scherp beseft hebben dat er één poort is, dat er één God is en één Middelaar tussen God en de mensen en Zijn naam is Jezus Christus. Het is geen multiple choice. Niet iedere weg leidt naar Rome. Als denominatie hebben we altijd de mensen verteld wat Jezus hen verteld heeft: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Daarom, ik dank God daarvoor, dat de enige mogelijkheid voor een mens om zalig te worden is door Jezus Christus. Dat is alles! Want wat jij je moet realiseren is wat de Bijbel zegt: Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods. Je weet niet wat het betekent dat we totaal verdorven zijn en God haten, dat we nooit God zouden gezocht hebben en tot God gaan. We zijn in opstand tegen God gekomen en hebben Zijn wet gebroken. De zaak is niet dát je gezondigd hebt, de zaak is dat je nog nóóit anders hebt gedaan dan zondigen! De Bijbel zegt in de Profeten dat zelfs al onze goede werken als een vuil en smerig kleed zijn in Gods ogen. En weet je wat we vanwege onze zonden verdienen? De toorn van God. De heilige haat van God.

Je zegt: “Hó, wacht even! God haat niet iedereen. God is liefde” Nee, lieve vriend. Je moet iets goed begrijpen. Jezus Christus preekte, de Profeten preekten, de Apostelen preekten dat, afgezien van de genade die God bewijst in Jezus Christus onze Heere, er maar één ding voor je over blijft en dat is de toorn en de felle woede van God vanwege onze opstand en onze zonde.

Wanneer ik spreek op universiteiten zijn ze er altijd snel bij om te zeggen: “Nee, God kan niemand haten, want God is liefde.” Ik zeg je dat God je wel móet haten omdat Hij liefde is. Kijk, ik houd van kinderen; daarom haat ik abortus. Als ik liefheb datgene wat heilig is, dan moet ik haten datgene wat niet heilig is. God is een heilig God. Dat is iets dat de Amerikanen zijn vergeten. Veel van de dingen die je graag doet, zijn zaken die God haat. Wist je dat?

Bid om herleving. Je gaat naar een jongerenavond, je wilt dat God werkt, maar voordat je daar naar toegaat, kijk je eerst programma’s op televisie waar God een afgrijzen van heeft. En vervolgens ben je verbaasd dat de Heilige Geest niet is overgekomen en je dus vals vuur en valse ervaringen moest oproepen. Want God is er niet in! God is een heilig God en de enige manier waarop jij en ik met een heilig God verzoend kunnen worden, is door de dood van Gods eigen Zoon, toen Hij hing aan het kruis.

Luister naar me, als jij vanavond gered wordt, dan is dat niet omdat de Romeinen en de Joden Jezus hebben verworpen. Je wordt niet gered omdat zij Hem een doornenkroon op het hoofd hebben gezet. Je wordt niet gered omdat ze Hem een speer door Zijn zij hebben gestoken en en zelfs niet omdat Hij hing aan het kruis. Weet je waarom je gered wordt? Omdat Jezus Christus toen Hij aan het kruis hing jouw zonden droeg! De zonde van Gods kinderen en al de hevige wraak van God die op jou had moeten vallen, werd gelegd op Zijn eniggeboren Zoon. Iemand heeft die prijs moeten betalen. Iemand moest sterven. Het was God de Vader die Zijn eniggeboren Zoon verbrijzelde. In navolging van wat er staat in Jesaja 53, het behaagde de Heere Hem te verbrijzelen.

Men zegt dat het kruis een teken is van hoeveel waarde de mens is. Dat is niet waar. Het kruis is er een teken dat we zo zeer verdorven we zijn, dat de dood van Gods eigen Zoon nodig was. Het enige dat een volk zoals wij kon redden was de dood van Gods eigen Zoon onder de wraak van Zijn eigen Vader, toen Hij de prijs betaalde toen Hij weer opstond uit de dood. Het is geweldig om te zeggen: dit is het Evangelie van Jezus.

Waar wordt je nu toe opgeroepen? Je zegt dat je door de smalle poort bent gegaan. Hoe weet je dat? Jezus zei: de tijd is vervuld. Het Koninkrijk van God is aanstaande. Wat moet je doen? In Markus vertelt Hij het ons…….bekeer je en geloof het Evangelie!

Je zegt: “Broeder Paul, ik ben al gered door te bidden en te vragen of Jezus Christus in mijn hart komt.” En ik weet zeker dat je dat gedaan hebt, maar denk niet dat je gered bent door een magische formule of door wat woorden te herhalen van een ander. Je bent gered omdat jij je bekeerde van de zonden en je geloofde, en dat niet alleen in het verleden, je gaat daar mee door tot nu toe. Want toen Jezus….een goede vertaling van het vers die Hij gaf is deze: Het Koninkrijk van God is gekomen de tijd is vervuld. Nu, besteed de rest van je leven met je te bekeren van je zonden en te geloven in Mij.

Bekering is niet als een griepspuit. “Oh, ik heb dat gedaan. Ik heb me bekeerd en ik heb geloofd.” De vraag is, mijn vriend - bekeer jij je nog steeds van je zonden? Blijf jij geloven? Want Hij die een goed werk in u begonnen is zal dat ook afmaken. Hij zal het voleindigen.

Nu, wij als Southern Baptist preken dat je door die ene poort Jezus Christus moet gaan. Maar wij als Southern Baptist zijn wat vergeten. En ik wil dat jongerenpredikanten en pastoraal medewerkers en iedereen naar me luistert, ouders, we zijn een belangrijke les in het Evangelie vergeten. Het zegt namelijk niet alleen dat de poort smal is, maar ook het pad is smal. Wat we normaal gesproken doen is dat we iemand tot Christus leiden, we helpen iemand in zijn gebed en vervolgens besteden zij de rest van hun leven net als de wereld. En als je mij hierin ongelijk geeft, ik kan je de statistieken geven die bewijzen dat je geen gelijk hebt. Gallup- onderzoek, Barnard- onderzoek, je kunt alle onderzoeken bekijken. Wanneer het de moraliteit van de kerk in Amerika en de moraliteit van zij die verloren zijn in Amerika onderzoekt, dan zie je geen verschil. Nou, dat zijn statistieken, harde feiten. Dat heeft niets met religieuze interpretatie te maken. Het zijn statistieken!

Het ene boek na het andere wordt doorgespit door theologen, filosofen en sociologen. Wat is er met de kerk gebeurd? We ontdekken dat abortus net zo veel voorkomt in de kerk als in de wereld. Ook echtscheiding wordt volop gepraktiseerd. We zien de immoraliteit…..jullie weten net zo goed als ik, dat er hier jongeren zijn die immoraliteit praktiseren en tegelijk aanbidden ze God. Jullie weten dat er hier jongeren zijn die drugs gebruiken en toch ook naar jongerenavonden gaan. Weet je, men kijkt en doet dingen die niet bij een christen horen en toch gaan ze naar jongerenavonden, gelovend dat ze vrede hebben, gelovend dat ze gered zijn en niemand zegt iets behalve dit: “Zij zijn vleselijke christenen.” Het zijn echte christenen, maar ze zijn alleen vleselijk. Dat is een leerstuk dat begon in een Baptistische gemeente, maar geen Southern Baptist, een aantal decennia geleden. Het is niet Bijbels en het is niet historisch. Mijn vriend, er bestaat niet zoiets als een vleselijke christen.

Je zegt: “Maar, wacht even, broeder Paul. In de eerste brief aan Korinthe hoofdstuk 3 staat: Zijt gij niet vleselijk. Paulus zei dat.

Nee, dat is wat Paulus zei. Je moet het hele Bijbelboek lezen om te weten te komen wat hij bedoelde. Kijk, een van onze problemen, jongeren, luister naar me….het merendeel van ons christendom is gebaseerd op clichés die we kunnen lezen op de achterkant van christelijke t-shirts. Het merendeel van jullie christendom komt van songwriters en niet uit de Bijbel. Het merendeel van wat we geloven wordt gedicteerd door onze cultuur en niet door de Bijbel.

De Bijbel leert ons nergens dat een persoon een oprecht christen kan zijn, levend in vleselijkheid, zwakheid en zondigend alle dagen van zijn leven. Maar de Bijbel leert ons dat de oprechte christen een nieuwe natuur heeft ontvangen. De oprechte christen heeft een Vader die van hem houdt en hem tuchtigt, hem in het oog houdt en in alles voor hem zorgt.

Mijn hart breekt want jullie weten net als ik, jongeren, laten we niet hypocriet hier over doen. Laten we het niet verbergen. Er zijn er zoveel. Jullie kennen ze. Je bent er mogelijk een van, of op zijn minst weet je dat ze er zijn in je jongerengroep. Ze komen naar de jongerengroep .Ze doen mee, maar in hun hart zijn ze net zo slecht als het maar kan. Er is geen verschil. Maar daar is geen licht in hun leven. Alles wat de wereld doet, doen zij ook, en het is normaal, het is goedgekeurd. Mijn vriend, dat is géén christendom. Zij lopen niet het gevaar hun loon te verliezen. Ze lopen gevaar in de hel te komen. Zij kennen God niet!

Wat leren we niet? Wanneer was de laatste keer dat je iemand hoorde spreken dat er niet alleen een smalle poort is naar de hemel, maar dat er ook een smal pad is? Jezus geeft aan dat één van de fundamentele kenmerken van een oprecht christen is dat hij wandelt op het smalle pad. Weet je wat het kenmerk voor de oprechte christen in Amerika is? Dat je een keer een gebed gebeden hebt. Is dat niet verbazingwekkend? Wat word je gevraagd als je twijfelt aan je redding? Heb je ooit een gebed gebeden? Wat leert de Bijbel ons? Onderzoek jezelf! Beproef jezelf in het licht van de Bijbel om te zien of je op het pad bent, want het pad van een oprecht christen is anders.

Maar zeg ik nu dat een christen zonder zonde is? Nee, want in 1 Johannes zien we dat christenen zondigen, en als iemand zijn zonde niet erkent, dan kent hij God niet. Hij wandelt niet in het licht, dus wat is het verschil? Waar ik op doel? Waar ik op doel is het volgende. Als je een oprecht, wederom geboren kind van God bent, dan wandel je in een weg van gerechtigheid als een stijl van leven. En als je van dat pad van gerechtigheid afstapt, dan komt de Vader en Hij zal je opzoeken. Hij zal je tuchtigen. Hij brengt je weer terug op het pad. Maar als jij zegt dat je door de smalle poort bent gegaan, maar je leeft nog op de brede weg, net als alle andere mensen op je middelbare school, net als alle andere mensen die vleselijk en zwak zijn, de Bijbel leert dat je zeer, zéér bang behoort te zijn, want je kent God niet.

Ik ben bang voor mensen die het merendeel van hun tijd gebruiken om anderen te vertellen dat ze gered zijn. Ik ben bang voor jou als jij dat doet. Je vertelt een ander niet dát hij gered is, je vertelt hem hóe hij gered wordt. God vertelt hem dát hij gered is. Wat we vergeten zijn te geloven is dat redding een bovennatuurlijk werk van God is, en dat zij die oprecht zijn bekeerd en vernieuwd door de kracht van de Heilige Geest tot een nieuwe schepping worden. De Bijbel zegt, iemand die in Christus is, die is een nieuw schepsel. Dus ontdekken we hier in de Schrift dat er een smalle poort is en ook een smalle weg.

We gaan naar vers 15. Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Je zult hen aan de vruchten kennen. Een van de dingen die jij je moet realiseren is dit- een wijze man vertelde mij dit een lange tijd geleden. Hij zei: “Paul, je beste vriend is diegene die jou de beste waarheid vertelt.” In Amerika is het zover gekomen dat we gauw op onze teentjes zijn getrapt wanneer iemand ons vermaant. Niemand kan en mag ons vertellen dat we verkeerd zitten. En predikanten en leiders zijn meegegaan in deze leugen. We willen niet langer mensen beledigen. We willen vooral de vriendelijkheid zoeken. Je moet je realiseren dat er maar één Iemand is die zoekt en dat is God, en als jij vriendelijk wil zijn tegen mensen in je kerk dan moet je vriendelijk zijn tegen God. En je moet je meer zorgen maken om de eer van God dan om de houding van de mensen. Maar een andere zaak die jij je moet realiseren is dat de persoon die het meest van je houdt jou ook het liefst de waarheid wil vertellen.

Een van de grootste kenmerken van een valse profeet is dat hij je altijd zal vertellen wat je wilt horen. Hij zal nooit kritiek leveren op je manier van leven. Hij zal maken dat je applaudisseert. Hij zal je doen springen. Hij zal je duizelig maken. Hij zal je vermaken en je een christendom voorstellen dat je kerk zal veranderen in een Six Flags voor Jezus en je vermaken dat je nooit aangesproken zal worden op grote zaken als deze. Werkt God in mijn leven? Neem ik toe in heiligheid? Ben ik echt wedergeboren?

Luister naar me. Als iedereen in deze stad gelooft dat ze gered zijn, en we weten vanuit de Bijbel dat dit niet waar is, want de Bijbel spreekt van weinigen die binnengaan, hoe weet jij dan dat je gered bent? Hoe weet je nu zeker dat je gered bent? Omdat iemand je dat vertelde? Omdat je een keer een gebed gebeden hebt? Omdat je geloofde? Hoe weet je dat je geloofde? Iedereen zegt dat ze geloven. Wie zegt dat jij niet zo iemand bent? Weet je wat de Bijbel zegt over hoe je kunt weten of je gered bent? Weet je hoe de Baptistische theologie, tot ongeveer 50 jaar geleden, zou gezegd hebben hoe je kunt weten dat je gered bent? Je weet dat je gered bent, want je leven is in een proces van een voortdurende verandering in een afkeer van de zonde. Je stijl van leven is een wandelen in de waarheid van God.

En wanneer je van die paden afstapt in ongehoorzaamheid, zoals we allen doen komt God naar je toe en zet je weer terug op het pad. Eén van de grootste bewijzen dat je echt opnieuw geboren bent is dat God je niet laat praten zoals je eigen vlees graag zou praten. God wil niet dat jij je verleidelijk kleedt net als de wereld, dat je ruikt naar de wereld, praat zoals de wereld en luistert naar dingen die de wereld luistert. God maakt een scheiding in je leven tussen jou en de wereld.

Hij zegt hier, als we verdergaan in vers 16, Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Hoe herken je een valse profeet of een valse leraar? In een algemenere en ruimere zin vanuit de Bijbel, hoe weet je of iemand een oprecht christen is? Uit hun vruchten! Uit hun vruchten mijn lieve vriend. Kijk naar je eigen leven. Kijk naar hoe je leeft en hoe je praat. Kijk naar je hartstochten. Is Jezus daar bij/ Of is God een ding in je leven wat je hebt toegevoegd aan je leven? Is Hij alleen iets waar je wat mee doet op de woensdag of op de zondag? Is Hij iets dat je mentaal toestemt? Is Hij een bijlage of ding in je leven, óf is Hij het middelpunt van je leven? En wat zijn de vruchten die jij draagt? Lijk jij op de wereld? Gedraag jij je net als de wereld? Heb jij ervaringen en geniet je van zaken die de wereld ook fijn vindt? Zondig jij en geniet je ervan? Rebelleer je tegen God en geniet je ervan? Dan ken je God niet! Aan de vruchten zul je hen kennen. God heeft de kracht om ze te veranderen.

Laten we dit kort illustreren. Jezus leert je deze passage en je zit daar rustig en je luistert. En dan kijkt Hij je aan. Hij zegt: “Distelen, distelen. Vind je distelen op vijgenbomen?”

En je antwoord: “Maar natuurlijk niet, Jezus. Ik bedoel, U bent geen landbouwer, U bent geen boer. Ik weet dat U een timmerman bent. Maar iedereen weet toch, dat je geen distelen op vijgenbomen vindt.

“Nou goed, laat ik je dan iets anders vragen. Vind je vijgen –goede vruchten - aan doornstruiken?”

“Maar, nee, Jezus. Dat is absoluut raar. Ik bedoel, U zult echt geen doornen op vijgenbomen vinden of vijgen op doornstruiken. Dat iemand dat zegt - iemand die dat vertelt, Jezus, die kunt U als volgt omschrijven… ze zijn gek of ze zijn een leugenaar.”

En dan antwoordt Jezus jou. “Nou dan, zij die zichzelf Mijn discipelen noemen en verkeerde vruchten dragen, moeten we dan ook niet tegen hen zeggen dat ze liegen of dat ze compleet gek zijn?

Laat ik even verder gaan. Stel je voor dat ik te laat hier aan kwam en ik hier op het platform aan kom rennen. Alle leiders zijn boos op me en zeggen: “Broeder Paul, waardeer je het niet dat je hier mag spreken en kom je daarom zo laat?

En ik zeg: “Broeders, jullie moeten me vergeven.”

“Maar waarom dan?”

“Nou, ik was hier op de snelweg en onderweg kreeg ik een lekke band. Ik ben uitgestapt om de band te verwisselen. Terwijl ik de band aan het verwisselen was, viel een moer er vanaf en ik lette er niet op dat ik op de snelweg was en dus rende ik er achteraan. Maar op het moment dat ik de moer opraapte en opstond was er een vrachtwagen met een snelheid van 120 km/h nog geen 20 meter voor me, en die reed over me heen en daarom ben ik zo laat.”

Dan zouden er maar twee…ik weet dat niemand nog logica studeert, maar er zouden maar twee logische conclusies getrokken kunnen worden. Eén, ik ben een leugenaar, twee, ik ben compleet gek. Je zou zeggen: “Broeder, Paul, dat is absoluut absurd.” Het is onmogelijk, broeder Paul, om een aanvaring te hebben met iets dat zo groot is als een vrachtwagen en niet te veranderen.

Dan is mijn vraag aan jou – Wat is groter? Een vrachtwagen of God? Hoe komt het dat zoveel mensen in onze dagen zeggen dat ze Jezus Christus hebben ontmoet en toch zijn ze niet permanent veranderd? Laat me een aantal zaken doorgeven om over na te denken. Je weet dat ik de waarheid vertel. Hoe vaak gebeurt het dat jij je leven weer opnieuw moet inrichten, iedere keer weer opnieuw? Hoe vaak gaan jongerengroepen naar zaken als dit en worden vervolgens erg enthousiast gemaakt en gaan vol enthousiasme weer terug naar hun kerk, en het blijft niet langer dan anderhalve week? En toch: “Oh, het was een bijzondere werking van God.” Nee, dat was het niet! Als het niet blijvend is, dan was het geen groot werk van God. Het was emotie. Het was zoveel dingen, maar het was geen werking van God. Heeft God gewerkt in je leven? Werkt God nog steeds in je leven?

Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Aan hun vruchten zult gij hen kennen.

Nu gaan we naar vers 19: Een ieder boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Kijk hier naar. Je moet iets begrijpen over Hebreeuwse literatuur. Wanneer wij iets duidelijk willen maken, wat doen we dan? We verheffen onze stem. Als we schrijven, dan drukken we het vet af of we schrijven het in hoofdletter. Maar voor een Jood ligt dat anders. Wanneer hij iets wil benadrukken dan herhaalt hij het en hij blijft het herhalen.

Daarom vind je Hebreeuwse parallellen in Spreuken. De zwakke zal niet leven in het land. De zwakke zal vernietigd worden. Hij zegt hetzelfde, maar op een andere manier om meer nadruk te geven. Dat is ook wat Jezus doet, iedere keer weer. Aan de vruchten zul je hen kennen. Aan de vruchten zul je hen kennen. Aan het pad dat ze wandelen zul je hen kennen. Aan de vruchten zul je hen kennen. Aan de vruchten zul je hen kennen. En Hij zegt: Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Waar spreekt Hij over? Lieve vriend, Hij spreekt over het oordeel van de Almachtige God dat op een dag neerkomen zal over de hele wereld, dat mogelijk ook eens op jou zal komen.

Oh, lieve vriend, ik kan niet in je hart kijken. Ik word zo gauw bedrogen door mijn eigen hart, maar er is er Eén die niet verleid wordt. Er is er Eén die niet wordt bedrogen, ook niet door een bestaande christelijke cultuur. Hij weet het! Aan de vruchten zul je hen kennen.

En Hij gaat verder en Hij zegt in vers 21: Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is. Weet je wat jouw belijdenis dat je in Jezus Christus gelooft waard is? Absoluut niks! Heb je deze passage goed gelezen? Bestudeer het. Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is. Er zijn er zo velen die zullen zeggen, “Heere, Heere,” maar ze zullen niet het Koninkrijk der hemelen in gaan. Mijn zeer geliefde vriend, ben jij één van hen? “Heere, Heere,”

Opnieuw gaan we terug naar Hebreeuwse literatuur. Hij zei: “Heere, Heere.” Hij zei niet: Heere. Wat betekent dat? Deze persoon die dit belijdt is niet zomaar iemand plotseling besloot: “Het is de oordeelsdag dus ik kan Hem maar beter als Heere erkennen.” Dit is een persoon die nadrukkelijk belijdt tegenover anderen dat Jezus Christus Heere is. Hij wandelt rond en zegt: “Heere.” Hij danst rond terwijl de muzikanten spelen en zegt: “Heere.” Hij zingt liederen: “Heere.” Maar Jezus zei tegen hem, ga weg van Mij. Ik heb u nooit gekend.

Weet je, Billy Graham is de meest aardige en liefdevolle man die ik ken, maar Billy Graham zei dat hij geloofde dat een grote meerderheid van de mensen die naar Bijbelgetrouwe kerken gaat, verloren gaat. Hij zei dat hij hoopte dat toch 5% van alle mensen die hun geloof beleden hebben tijdens zijn campagnes gered waren.

Toen ik in Nigeria was….Ik was daar afgelopen jaar en ik bezocht een vrouw van wie de zoon onze kerk bezocht en was gemarteld door de moslims. Als in Noord- Nigeria iemand belijdt te geloven in Jezus Christus, dan weet je ook heel goed dat je kunt gedood worden om die belijdenis. Maar in Amerika,… bedenk toch wat het je kost. Denk na! Onderzoek je leven in het licht van de Bijbel. Ken jij God? Kén jij God? Want niet iedereen die tegen Hem zegt: “Heere, Heere,” zal het hemelse Koninkrijk ingaan, maar weet je wat er staat? Kijk wat er gezegd wordt: Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.

Wat is het teken dat je een oprecht christen bent? Ik zou willen dat we dit weer leerden. Wat is er met onze theologie gebeurd? Wat is er met onze dogmatiek gebeurd? Wat is er met ons onderwijs gebeurd? Het is uit het raam gegooid. Niemand wil meer dogmatiek studeren. Ze willen alleen nog naar de achterkant van een christelijk t-shirt kijken en liederen zingen. Wat is er met de waarheid gebeurd? De waarheid vertelt je dit. Het bewijs – de manier waardoor je zeker kunt weten dat je een oprecht wedergeboren christen bent - is dat je in je stijl van leven de wil van de Vader doet.

Je zegt: “Oh, u heeft het over werken.” Nee, daar heb ik het niet over. Ik spreek over het bewijs van geloof en dat gaat als volgt. Jouw belijdenis dat je gelooft is geen bewijs dat je wederom geboren bent, want iedereen in dit hele land gelooft in Jezus Christus. Barnard vertelt ons dat 65 tot 70 procent van alle Amerikanen zijn gered, wederom geboren christenen. Het meest goddeloze land op de hele aarde. We vermoorden 4000 baby’s per dag, maar Goddank is 70 procent van ons wederom geboren. Hoe weet je dat jouw geloof niet vals is? Een stijl van leven dat gericht is op het doen van de wil van de Vader, dat de wil van de Vader ook doet. En wanneer je Zijn wil ongehoorzaam bent dan komt de Heilige Geest en Hij wijst je op je fouten door Gods Woord of door een broeder of zuster in Christus. En God zet je weer terug op het pad. Wanneer je een oprecht christen bent dan kun je aan Hem niet ontsnappen.

Laat me je een voorbeeld geven. Als ik jouw predikant was en jij zou, laten we zeggen, 14 jaar oud zijn en ik zou terug komen van preken om elf uur ’s morgens; en ik zou je zien staan in een park of op de hoek met een groep gewelddadige jongeren, bezig met zaken die je niet behoort te doen, en je zou een lid van onze kerk zijn, ik zou naar je toe gaan en zeggen: “Stap in de auto!” En ik zou je naar je huis brengen. Ik zou niet boos op jou zijn. Ik zou boos op je vader zijn. Ik zou hem zeggen: “Meneer, u bent een zorgeloze vader, dat u toe staat dat uw kinderen buiten zijn in deze omstandigheden.”

Ik wil dat je iets weet. God is géén zorgeloze vader. Als jij kan rond spelen in de zonde, als jij de wereld lief kan hebben en de dingen die in de wereld zijn, als jij bij de wereld betrokken bent en wereldse zaken doet. Als jouw helden wereldse mensen zijn, als je op hen lijkt en je net als hen gedraagt, als je dezelfde dingen doet die zij doen, oh lieve vriend, luister naar mijn stem. Er is een grote kans dat jij God niet kent en dat je Hem niet toebehoort.

Nu gaan we dit afsluiten, vers 22: Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan?

Je zegt dat het op deze aarde van het allergrootste belang is dat jij Jezus Christus kent. Maar dat is niet waar. Het meest belangrijke op deze aarde is dat Jezus Christus jou kent. Ik ga morgen niet het Witte Huis binnen, omdat ik naar de poort loop en tegen iedereen zeg dat ik George Bush ken, maar zij zullen mij binnen laten als George Bush naar buiten komt en zegt:”Ik ken Paul Washer.”

Je kunt belijden dat je Jezus kent, maar mijn vraag aan jou….ken jij Jezus? Kent Jezus jou? En let ook op hoe Hij hier degenen die verloren gaan omschrijft. Hij zegt: En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt! In het Grieks staat er voor ongerechtigheid, anomia – een negatief woord, a betekent “niet”; het woord nomos betekent “wet” – “geen wet.” Dit is wat het betekent. Laat mij een juiste vertaling van deze zin geven. Gaat weg van mij, luister goed naar me, als het kon dan zou ik naar je toekomen en je omhelzen terwijl ik je dit vertel, ik zou het doen, luister naar me. Hij zegt: Gaat weg van mij, jullie die beweren mijn discipelen te zijn die mij belijden als Heere en toch leven alsof Ik jullie nooit een wet gegeven heb om te gehoorzamen.

Ik heb zojuist een grote meerderheid van Noord- Amerika’s christendom omschreven. Als er ook maar iemand spreekt over de wet, als er ook maar iemand begint te spreken over Bijbelse waarheden over wat men behoort te doen en wat niet, hoe je behoort te leven en hoe niet, iedereen begint te schreeuwen: “Wetticisme!” Maar Jezus zei: Gaat weg van Mij jullie die zo leven – jullie noemen mij Heere, maar jullie leven alsof Ik jullie nooit een wet gegeven heb.

In het Amerikaanse christendom vandaag de dag gaat het erom dat je door de smalle poort bent gegaan. Prijs de Heere. Leef net als de rest van de wereld en het is allemaal prima. Je bent alleen vleselijk. Misschien kom je op een dag nog eens terug. Weet je wat er gebeurt door onze slechte evangelisatie? Er zijn talloze kinderen gered op de vakantie Bijbelschool, en wanneer ze 15 jaar oud zijn gaat een grote meerderheid de wereld in en leven daar als duivels. En wanneer zij dan rond de 30 jaar zijn komen ze terug en richten hun leven opnieuw in. Misschien dat ze gered zijn. Want, vrienden, het is meer dan alleen vertellen aan iemand dat je gered bent omdat je Jezus als Heere erkent. Satan erkent Jezus ook als Heere. Is jouw leven in een voortdurend proces van verandering?

En dan noemt Hij nog twee dingen. Hij spreekt over twee soorten mensen –twee funderingen. Weet je wat deze passage betekent in de meeste hedendaagse uitleggingen….het is zo belangrijk dat je theologie en geschiedenis bestudeert. De hedendaagse interpretatie van deze passage over de rots en het zand is in de kern vaak het volgende. Als jij een christen bent dan is het nodig dat jij je leven bouwt op de rots, want als jij je leven bouwt op het zand dan zul je een ongelukkig christenleven hebben. Maar dat is niet wat Jezus hier ons leert en de geschiedenis ondersteund mij daarin. Het is praktisch nooit op deze manier geïnterpreteerd. Weet je wat de juiste interpretatie is? Dat is wat nu volgt.

Er zijn twee wegen. Er is een smalle weg en een brede weg. Op welke loop jij? Er zijn twee soorten bomen. Er is een goede boom die goede vruchten draagt, deze gaat naar de hemel. Er is ook een kwade boom en dat weet je want deze boom brengt verkeerde vruchten voort, deze gaat naar de hel. Deze boom zal uitgehouwen worden en in het vuur gegooid worden. Er zijn er die Jezus Christus als Heere belijden en de wil van de Vader doen en er zijn er die Jezus Christus als Heere belijden en de wil van de Vader niet doen, zij gaan naar de hel – niet door een tekort aan werken, maar door een gebrek aan geloof wat bleek uit het feit dat zij géén werken hadden.

En dan gaat hij verder. Hij zegt niet, twee christenen die hun huis bouwen op verschillende funderingen. Nee. Dit is een geredde en dat is een verloren man. De verloren man hoort het Woord van God preken, maar legt geen fundering. Je kan op geen enkele wijze in zijn leven zien dat het Woord van God zijn leven vormt, opbouwt en bewaart. Zijn leven is niet overeenkomstig Gods Woord– hoeveel mensen in de Southern Baptist Convention het ook zeggen. Bouw jij je huwelijk op Gods Woord? Voed jij je kinderen op bij Gods Woord? Houdt jij je bankzaken onder leiding van Gods Woord? Leef jij, afgescheiden van de wereld en de dingen van de wereld bij Gods Woord? Wie van ons zouden er op deze vraag positief kunnen antwoorden?

Nee, niets van dat. “Ik belijd Jezus. Hij is mijn Redder. De zondagschoolleider zei mij dat.” Oh, ik weet, net als Leonard Ravenhil een bekende van mij gewend was te zeggen: ‘Ik preek in Baptistenkerken vaak maar één keer’. Ik preek in veel plaatsen als deze maar één keer. Ik had hier vandaag kunnen optreden met een woordgebruik wat jullie verbaasd zou hebben en ik had jullie dingen kunnen preken dat jullie in hogere sferen terecht zouden komen. Ik had jullie verhalen kunnen vertellen die jullie deed lachen, ik had verhalen over honden en oma’s kunnen vertellen wat jullie deed huilen, maar ik houd teveel van jullie. Ik weet…ik weet, omdat het Woord van God waar is, dat er mensen zijn die denken dat ze gered zijn, maar die het niet zijn.

Ik weet dat er sommigen van jullie om je heen kijken en denken: “Maar ik ben wel gered. Ik leef net zoals de rest van mijn jongerengroep.” Wat geeft je reden om te denken dat jouw jongerengroep gered is? “Nou, ik ben net als mijn ouders”of “Ik ben net als de ouderen in de kerk en de diaken en de predikant.” Wat heeft dat voor een betekenis? Je zult door hen niet geoordeeld worden op de dag van het oordeel. Mijn vraag voor jullie, geliefde vrienden, mijn vraag aan jou mijn kind. – Ik bedoel, jullie hadden mijn kinderen kunnen zijn. Ik bid als mijn jongen groter wordt dat daar een prediker zal zijn die voor hem zal staan en zal zeggen: “Genoeg van dit!”

Laten we ons buigen. Wat zegt het Woord van God ons? Hoe staat jouw leven tegenover dat verterende vuur van Gods heiligheid op de laatste dag? Geliefde meiden, geliefde jongens, op die laatste dag zal dan jouw belijdenis staande blijven? Ben je gered? Ik praat niet over: “Ik denk dat ik gered ben.” Je weet, dat er een pad dat juist lijkt voor een man, maar het leidt tot de dood.

“Maar ik voel in mijn hart dat ik gered ben.” Laat mij je een vraag stellen. Heb je wel eens in de Bijbel gelezen dat het hart arglistig is, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen? Moet je niet naar het getuigenis van de Schrift gaan?

“Nou, ik weet dat ik gered ben, want mijn moeder, mijn vader, mijn pastor, iedereen om mij heen vertelde mij dat ik gered was.” Nu vertel ik je dit. Wat zegt het Woord van God jou?

We praten zo vaak over radicaal christen- zijn. Radicale christenen zijn geen mensen die staan te springen tijdens een concert. Radicale christenen zijn geen mensen die christelijke t-shirts dragen. Radicale christenen zijn diegenen die de vruchten van de Heilige Geest dragen. Radicale christenen zijn diegenen die hun ouders gehoorzamen en eren ook wanneer zij zelf denken dat hun ouders ongelijk hebben. Radicale christenen zijn diegene die zich niet verleidelijk kleden om met hun lichamen te pronken. Dit zal je kwaad doen worden op mij, ik praat tot jongens en meiden. Als kleding een bescherming en bedekking voor je is, dan is God blij met jouw kleding. Als de kleding die je draagt er voor is om je lichaam te tonen dan is het verleidelijk en haat God datgene wat je doet. Iedereen wil graag praten over een profeet, maar niemand wil er naar luisteren.

Ik praat over het christendom. Ik heb mijn leven doorgebracht in de jungles. Ik ben in de vrieskou geweest van het Andes gebergte. Ik heb mensen zien sterven. Er was een kleine jongen, Andrew Myman, de moslims schoten hem vijfmaal in zijn buik en lieten hem aan de kant van de weg liggen, alleen maar omdat hij het uithuilde: “Ik ben zo bang, maar ik kan Jezus Christus niet verloochenen. Dood mij alstublieft niet, maar ik kan Hem niet verloochenen.” Hij stierf in een bad van bloed. En jullie praten over radicale christenen die een t-shirt dragen of naar conferenties gaan. Ik praat over heiligheid, ik praat over godvruchtigheid.

Ik wens – weet je wat een werking van God is in deze plaats? Als iedereen in deze plaats tot de overtuiging kwam, als ik zelf tot overtuiging kwam door de Heilige Geest. Als we met ons gezicht ter aarde vielen en huilden omdat we naar de dingen kijken die de wereld kijkt, omdat we dingen dragen die God haat, omdat we ons gedragen net als de wereld, er uit zien net als de wereld, ruiken net als de wereld, we doen veel dingen, maar we weten het niet omdat we het Woord van God niet kennen.

Omdat, ook al beweren we als kerkelijke denominatie dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is, we uiteindelijk enkel illustraties, verhalen en vreemde kleine nieuwigheden te horen krijgen tijdens de preek. Oh, dat God zou schijnen op deze plaats, dat wij ons zouden afkeren van de zonde, dat we zouden loslaten alles wat God onaangenaam is. Dat wij naar Hem toe zouden rennen, Hem omhelzen en van Hem houden.

Oh, dat God zendingskampen zou oprichten. Ik wens niet dezelfde dingen die je ouders voor je wensen. Zij willen voor jou veiligheid, zekerheid en mooi huizen. Zij willen mooie auto’s en aanzien. Ik wil voor jullie hetzelfde als dat ik wil voor mijn zoon, dat hij op een dag een banier zal pakken, de banier van Jezus Christus en dat hij die zal plaatsen op een heuvel waar nog nooit iemand een banier geplaatst heeft en dat hij het uit zal roepen: “Jezus Christus is Heere!”, ook al zou het zijn leven kosten. Oh, wanneer hij achttien jaar is en hij hetzelfde zal zeggen als wat ik zei als een jongeman. “Ik ga de bergen in, ik ga de jungle in.” En zij zeiden: “Je kunt daar niet heengaan, je bent gek. Het is een oorlog daar, je zult sterven.”Ik zal gaan. Wanneer dan die kleine jongen zijn rugzak zal oppakken, zal ik voor hem bidden en hem zeggen: “Ga! God zal met je zijn en als je sterft mijn jongen, ik zal je straks weer zien en ik zal je dood eren.”

Oh, God, laten we bidden….laten we bidden.

Oh, God, ik geef niet om reputatie. Het maakt mij niet uit wat mensen van mij vinden. Ik wil dat U geëerd wordt. Ik wil dat deze jongeren gered worden. Ik wil dat zij die gered zijn niet langer om zich heen kijken naar een cultureel christendom wat U haat en die U uit Uw mond zal spugen. En dat zij zullen zien naar het Woord van God en zeggen: “Ik volg Jezus.”

Oh, God, ik bid voor de jongerenwerkers en de predikanten en ik bid U of U hen wil vervullen met de geest van wijsheid, liefde, moed en onderscheiding. En lieve God, wat het ook kost, ik bid dat u zendingskampen zult oprichten. Ik kan het niet helpen maar als ik zie op deze kinderen moet ik aan mijn eigen jongen denken. Oh, God, dat U Ian zou redden en dat U hem zal roepen en hem zal zenden naar het slechtste deel van de veldslag. Oh, lieve God, start hier zendingskampen. Begin hier zendingskampen. Laat predikers, leiders en evangelisten komen die het Woord van God kennen. Oh, God, werk in deze plaats, alstublieft werk in deze plaats, lieve God. Alstublieft. Alstublieft. Alstublieft. Alstublieft.

Nu iedereen het hoofd gebogen heeft, is er iemand onder ons die zegt. “Broeder Paul, ik heb mijn leven lang in een leugen geleefd. Ik beweer een christen te zijn, maar ik heb de wereld lief en leef net als de wereld, ik lijk op de wereld en ik ruik naar de wereld en ik haat mezelf daarom. En, broeder Paul, ik ben zo moe van het christendom dat ik tot nu toe leefde. Ik ben er gewoon ziek van. Ik ben er gewoon ziek van. Ik wil gered worden. Ik wil gered worden.” Ik wil dat jullie dan opstaan. “Broeder Paul, ik wil gered worden.” Amen. Zijn er nog meer? Amen.

In een ogenblik krijgen we een uitnodiging. Zij die van jullie opstonden – ik zal zo meteen naar beneden komen en ik wil jullie graag ontmoeten. Ik wil met jullie praten. Jullie mogen gaan zitten, dank je wel.

Nu wil ik graag tot jullie spreken die zeggen dat zij christenen zijn. Eert jouw leven Jezus Christus? Kijk je in Zijn Woord om te zien hoe je moet leven? Ik bid met heel mijn hart, er is maar één ding dat de kerk van Amerika zal redden, twee mogelijkheden. De eerste is een totale reformatie in onze prediking en onze bestudering van het Woord van God, de andere is een vreselijke, een afschuwelijke vervolging. Dat is het enige wat de kerk van Amerika kan redden. Oh, ik bid, ik bid dat jullie terugkeren naar het Woord. Ik bid – luister naar me, jonge vrienden. Je moet het weten. Je moet zeggen: ‘Oké, hoe moet ik dan omgaan met mijn ouders?” Luister naar het Woord, kom erachter en gehoorzaam het. ‘Hoe moet ik mij kleden?” Luister naar het Woord, kom erachter en gehoorzaam het. “Hoe behoor ik te praten?” “Waar behoor ik naar te luisteren?” Breng iedere gedachte, woord en daad onder het bewind van Jezus Christus.

Ik ga jullie niet vragen om op te staan, omdat ik het zo moe ben dat mensen naar voren komen en beloften doen. Deze beloften houden vaak slechts twee minuten. Ik ben hier niet gekomen om in mijn magazine te schrijven dat een groot aantal van jullie naar voren kwamen. Ik wil dat jullie naar huis gaan en gaan leven voor Jezus Christus met heel jullie hart. Maar als je pastorale hulp nodig hebt, als je zegt: “Broeder Paul, ik wil graag- ik wil leven voor Jezus Christus. Maar ik weet alleen niet hoe. Ik weet niet hoe dat moet.” In een paar minuten zullen we jullie uitnodigen, maar niet om een belofte te doen aan God. Als je graag God wat wil beloven, dan doe je dat op je eigen stoel. Als je dat graag aan iemand wil vertellen, vertel het aan je predikant. Vertel het je jeugdleider, en weet je wat, je zult weten of je beloften waarheid worden. Hoe je dat weet? Als je belofte staande blijft, zul je weten dat het van God was.

Laat me je nog iets vertellen. Voor iedereen die hier is wil ik iets zeggen. Als jij de keuze hebt gemaakt om Jezus Christus te volgen, als jij de keuze maakte deze afgelopen dagen om gered te worden, dan wil ik je iets zeggen. Als het oprecht was, dan zal het blijven. Als jij naar een paar dagen weer midden in de wereld bent, leeft als de wereld, je gedraagt als de wereld, dan wil ik dat je iets weet: er gebeurde op dit weekend dan niets! Je had emoties, dat was het. Als je echt iets van God ontvangt, dan wil ik dat je weet, dat het dan ook zal blijven. En als je dan er vandaan wilt rennen, het zal je niet lukken. Je zult het niet kunnen. Oh, ik houd zoveel van jullie, ik houd zoveel van jullie.

Ik wil jullie vragen om allemaal te gaan staan. Als je pastorale hulp nodig hebt over een keuze die je hebt gemaakt maar niet helder voor je is, ik wil dan dat je naar voren komt. En ik zal direct naar beneden komen. Zij die daarstraks opstonden – er waren er velen die zeiden:”Ik heb het nodig dat ik Jezus Christus ken,” kom dan hier naar voren en ik zal met jullie praten en we zullen naar achteren gaan en samen met wat andere mensen zullen wij met jullie praten. En ik zal je zeggen, geen vijf minuten en geen tien minuten gesprek. Als je het nodig hebt om de hele nacht te spreken dan zullen wij blijven. Dat is de houding van iedere hulpverlener in deze plaats. We zullen de hele nacht blijven als dat nodig is, de hele nacht. God houdt van jullie, God houdt van jullie. Laat mij voor jullie bidden.

Lieve God, alstublieft, Heere, er is zoveel gaande hier. Afgelopen nacht, Heere, ik weet niet hoeveel van datgene echt was, ik zag afgelopen nacht mensen met berouw huilen. Ik zag mensen beloften doen en ik geloof dat er veel gebeurde doordat U er was. Ik zag vanochtend een jonge man preken, Vader, geef zijn getuigenis doorwerking, ik zag echt werk van Uw Heilige Geest. Ik weet niet hoeveel van de keuzes die gemaakt werden echt waren, maar er was echt werk van U. Ik bid U nu Vader, ik weet niet hoeveel er waar van zal zijn. Alleen de eeuwigheid zal het ons laten zien. Maar, o, lieve God, alstublieft, alstublieft, werk hier, in Jezus naam. Amen.

Einde

Informatie

Originele titel: “Shocking youth message stuns hearers – so shocking and biblical the preacher was never invited back”

Intro Paul Washer: Evangelist Paul Washer trekt de wereld rond om het Evangelie te verkondigen. Hij sticht kerken en leidt jongemannen op om het Evangelie door te geven. Zijn organisatie is gevestigd in Amerika onder de naam Heartcry Missionary.

Deze lezing was tijdens een meerdaagse conferentie waar hij genodigd was om voor meer dan 5000 duizend ‘evangelische’ jongeren te spreken.

Bij de vertaling is soms wat rekening gehouden met de leesbaarheid.

De opname van deze lezing is op meerdere plaatsen te horen en te zien. Zie onderstaande sites voor meer informatie en mp3-, wmv-, doc- bestanden.

Marcel Vroegop

www.heartcrymissionary.com

www.sermonaudio.com

www.amvroegop.nl

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Reageer op deze discussie...

×   Je hebt opgemaakte inhoud geplakt.   Opmaak verwijderen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Laden...
 Share

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren, bij gebruik van onze website gaat u akkoord met onze gebruiksvoorwaarden.